Home / Tag Archives: thiết bị thể dục

thiết bị thể dục

Thiết Bị Đạp Xe DCI

Thiết Bị Đạp Xe DCI

Thiết Bị Đạp Xe DCI Giá: 33.692.500 VNĐ Thiết Bị Đạp Xe DCITiêu chuẩn chất lượng : TCCS 01:2017/QT– Vật liệu chính : (Ống D114x3, D60x3, D42x2, Hộp30x60x2) mm.– Lắp đặt : Gắn cố định xuống nền.– Số người sử dụng cùng lúc : 01 người– Kích thước : D98 x R54 x C121 cm( dung sai + 3% )– ... ...»

Thiết Bị Đi Bộ Lắc Tay DCI

Thiết Bị Đi Bộ Lắc Tay DCI

Giá: 42.630.000VNĐ Thiết Bị Đi Bộ Lắc Tay DCITiêu chuẩn chất lượng : TCCS 01:2017/QT– Vật liệu chính : (Ống D140x4, D90x3, D49x3,D34x3)mm .– Lắp đặt : Gắn cố định xuống nền.– Số người sử dụng cùng lúc : 01 người– Kích thước : D117 x R62 x C146 cm( dung sai + 3% )– Diện tích sử dụng tối ... ...»

Thiết Bị Đi Bộ Trên Không DCI

Thiết Bị Đi Bộ Trên Không DCI

Thiết Bị Đi Bộ Trên Không DCI Giá: 34.380.000 VNĐ Thiết Bị Đi Bộ Trên Không DCITiêu chuẩn chất lượng : TCCS 01:2017/QT– Vật liệu chính : (Ống D140x4, D90x3, D60x3,D42x2)mm .– Lắp đặt : Gắn cố định xuống nền.– Số người sử dụng cùng lúc : 01 người– Kích thước : D107 x R53 x C149 cm ( dung ... ...»

Thiết Bị Tập Lưng Eo DCI

Thiết Bị Tập Lưng Eo DCI

Thiết Bị Tập Lưng Eo DCI Giá: 42.845.000 VNĐ Thiết Bị Tập Lưng Eo DCITiêu chuẩn chất lượng : TCCS 01:2017/QT– Vật liệu chính : (Ống D140x4, D90x3, D60x3,D42x3) mm.– Lắp đặt : Gắn cố định xuống nền.– Số người sử dụng cùng lúc : 02 người– Kích thước : D127 x R79 x C138 cm ( dung sai + ... ...»

Thiết Bị Tập Lưng Bụng DCI

Thiết Bị Tập Lưng Bụng DCI

Thiết Bị Tập Lưng Bụng DCI Giá: 26.245.000 VNĐ Thiết Bị Tập Lưng Bụng DCITiêu chuẩn chất lượng : TCCS 01:2017/QT– Vật liệu chính : (Ống D140x4, D34x2) mm.– Lắp đặt : Gắn cố định xuống nền.– Số người sử dụng cùng lúc : 02 người– Kích thước : D142 x R122 x C61 cm ( dung sai + 3%)Thương ... ...»

Thiết Bị Tập Tay Vai Đôi DCI

Thiết Bị Tập Tay Vai Đôi DCI

Thiết Bị Tập Tay Vai Đôi DCI Giá: 38.375.000 VNĐ Thiết Bị Tay Vai Đôi DCITiêu chuẩn chất lượng : TCCS 01:2017/QT– Vật liệu chính : (Ống D140x4, D60x3, D34x2,D27x1.5)mm.– Lắp đặt : Gắn cố định xuống nền.– Số người sử dụng cùng lúc : 02 người– Kích thước : D140 x R104 x C149 cm( dung sai + 3% ... ...»

Thiết Bị Tập Kéo Tay DCI

Thiết Bị KÉO TAY DCI

Thiết Bị KÉO TAY DCI Giá: 87.215.000 VNĐ Thiết Bị KÉO TAY DCITiêu chuẩn chất lượng : TCCS 01:2017/QT– Vật liệu chính : (Ống D140x4, D60x3, D42x2,D34x3, Hộp40x40x3) mm.– Lắp đặt : Gắn cố định xuống nền.– Số người sử dụng cùng lúc : 02 người– Kích thước : D 210 x R72 x C197 cm( Dung sai + 3% ... ...»

XÀ KÉP ĐÔI DCI

XÀ KÉP ĐÔI DCI

Giá: 25.847.500 VNĐ Tiêu chuẩn chất lượng : TCCS 01:2017/QT– Vật liệu chính : (Ống D140x4, D49x2, D42x3)mm.– Lắp đặt : Gắn cố định xuống nền.– Số người sử dụng cùng lúc : 02 người– Kích thước : D218 x R64 x C143 cm ( dung sai + 3% )– Diện tích sử dụng tối ưu: 1,2m x 2,8m Thương ... ...»

Thiết Bị Đẩy Tay DCI

Thiết Bị Đẩy Tay DCI

Thiết Bị Đẩy Tay DCI Giá: 102.915.000 VNĐ Thiết Bị Đẩy Tay DCITiêu chuẩn chất lượng : TCCS 01:2017/QT– Vật liệu chính : (Ống D140x4, D60x3, D42x2,D34x3, Hộp40x40x3) mm.– Lắp đặt : Gắn cố định xuống nền.– Số người sử dụng cùng lúc : 02 người– Kích thước : D200 x R74 x C204 cm( Dung sai + 3% )– ... ...»

Thiết bị Xoay Eo DCI

Thương hiệu: DCIXuất xứ: Việt Nam Giá: 47.340.000 Thiết bị Xoay Eo DCITiêu chuẩn chất lượng : TCCS 01:2017/QT– Vật liệu chính 🙁 Ống D140x4, D49x2, D42x3, D34x2)mm.– Lắp đặt : Gắn cố định xuống nền.– Số người sử dụng cùng lúc : 03 người– Đường kính : 160 x Cao: 133 cm( dung sai + 3% )– Diện tích sử dụng tối ... ...»