Home / Tư vấn môi trường

Tư vấn môi trường

Công ty CP đầu  tư phát triển và xây dựng Quốc Tế chuyên các  dịch vụ tư vấn môi trường, xử lý chất thải nguy hại, tư vấn quy trình quản lý môi trường và tư vấn thực hiện các thủ tục đáp ứng các quy định bảo vệ môi trường. Với nhiều năm kinh nghiêm và đội ngũ nhân viên chuyên môn cao chúng tôi sẽ đem lại dịch vụ tốt nhất và an tâm đến cho quý khách.

Tư vấn đăng ký chủ nguồn thải của chất thải nguy hại gồm:

  1. Xác định chủng loại, khối lương nguyên liệu sản xuất.
  2. Xác định nguồn và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất doanh nghiệp.
  3. Xác định nguồn và khối lượng phát sinh của các loại chất thải khác.
  4. Xác định mã đăng ký các loại chất thải.
  5. Soạn công văn, lập thủ tục, hồ sơ Đăng ký chủ nguồn thải cho Doanh nghiệp.
  6. Trình nộp Sở Tài Nguyên Và Môi Trường.

Tư vấn chuyển giao công nghê xử lý môi trường: Cung cấp các giải pháp xử lý môi trường phù hợp với nghành nghề kinh doanh,  sản xuất nhằm đảm bảo hiểu quả xử lý, tiết kiệm chi phí đầu tư, các công nghệ, tái chế đối với chất thải nguy hại.

Tư vấn lập thủ tục môi trường: Lập báo cáo đánh giá tác động đến môi trường, lập bản cam kết – đề án bảo vệ. ….

Công ty CP đầu  tư phát triển và xây dựng Quốc Tế, chúng tôi sẽ nhiệt tình tư vấn qua điện thoại hoặc email với quý khách.