Home / Thiết bị phòng xét nghiệm / Bộ Micropipet đơn kênh dòng Discovery comfort series – HTL

Bộ Micropipet đơn kênh dòng Discovery comfort series – HTL

Bộ Micropipet đơn kênh dòng Discovery comfort series – HTL
Model: Discovery Comfort
Hãng sản xuất: HTL
Xuất xứ: Ba Lan
Tình trạng: Mới 100%

Bộ Micropipet đơn kênh dòng Discovery comfort series - HTL

Cấu hình:

– Giá treo pipette.

– Bộ hiệu chuẩn.

– Đầu típ.

– Hướng dẫn sử dụng.

Đặc tính và thông số sản phẩm:

Các kích cỡ của pipet:

Model: DV 2: Pipet tự động 0.2-2/µl  đơn kênh

Model: DV 10: Pipet tự động 0.5-10/µl  đơn kênh

Model: DV 20: Pipet tự động 2-20/µl  đơn kênh
Model: DV 50: Pipet tự động 5-50/µl  đơn kênh
Model: DV 100: Pipet tự động 10 – 100µl đơn kênh
Model: DV 200: Pipet tự động 20-200µl đơn kênh

Model: DV 250: Pipet tự động 50-250µl đơn kênh
Model: DV 1000: Pipet tự động 100-1000µl đơn kênh
Model: DV 5000: Pipet 1 tự động 500-5000µl đơn kênh

Model: DV 10000: Pipet tự động 1000-10000µl đơn kênh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*