Home / Thiết bị phòng xét nghiệm / Bộ kit real-time PCR STI Bioron

Bộ kit real-time PCR STI Bioron

Bộ kit real-time PCR STI Bioron (phát hiện lây truyền qua đường tình dục STI (Sexually Transmitted Infections)

Model: BK-STI

Thương hiệu : Bioron Diagnostics GmbH

Xuất xứ: Đức

Bộ kit real-time PCR phát hiện HPV

Đim ni bt ca các kít chđoán bnh RealLine

 • Master Mix dạng đông khô (Lyophilized)
 • Vận chuyển ở nhiệt độ phòng (< 10 ngày)
 • Dễ sử dụng
 • Quy trình đơn giản
 • Quy trình chung cho PCR và Real Time- PCR
 • Có chứng dương (Positive Controls)
 • Ít bước xử lý bằng tay
 • Ít nguy cơ nhiễm chéo giữa các mẫu
 • Có chứng nội (Internal control)
 • Đạt chứng nhận CE-IVD
 • Các kít dung được trên các máy real-time PCR khác nhau

Bệnh lây truyền qua đường tình dục (Sexually Transmitted Infections)

Các kit phát hiện đơn gen (Single Kits)                                                  Str-format     Fla-format Phát hiện bằng kênh màu ROX, chứng nội dùng kênh màu FAM
RealLine Chlamydia trachomatisVBD1998VBD1996
RealLine Neisseria gonorrhoeaeVBD4498VBD4496
RealLine Mycoplasma hominisVBD4398VBD4393
RealLine Mycoplasma genitaliumVBD4396VBD4394
RealLine Ureaplasma urealyticumVBD2298VBD2296
RealLine Trichomonas vaginalisVBD2098VBD2096
RealLine Gardnerella vaginalisVBD4598VBD4596
RealLine Candida albicansVBD4698VBD4696
RealLine Treponema pallidumVBD1898VBD1896
Các kit phát hiện đa gen (Multiplex Kits)                                              Str-format       Fla-formatPhát hiện bằng các kênh khác nhau (HEX and ROX), chứng nội dùng kênh màu FAM
RealLine Chlamydia trachomatis / Neisseria gonorrhoeaeVBD0457VBD0458
RealLine Chlamydia trachomatis / Mycoplasma genitaliumVBD0490VBD0487
RealLine Chlamydia trachomatis / Ureaplasma urealyticumVBD0492VBD0491
RealLine Chlamydia trachomatis / Trichomonas vaginalisVBD0498VBD0497
RealLine Mycoplasma genitalium / Mycoplasma hominisVBD0494VBD0493
RealLine Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvumVBD2294VBD2295
RealLine Trichomonas vaginalis / Gardnerella vaginalisVBD0477VBD0478
RealLine Trichomonas vaginalis / Neisseria gonorrhoeaeVBD0496VBD0495
RealLine Candida albicans / Gardnerella vaginalisVBD0444VBD0445

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*